Tärkeä tehtävä vaalien jälkeen


Vaalien jälkeen vaaleissa mukana olleiden ryhmien tärkein tehtävä on päästä sopuun luottamushenkilöpaikoista. Näistä tärkeimmät ovat valtuuston puheenjohtajapaikat sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajuus. Näille paikoille vahvoilla ovat suurimpien ryhmien eniten ääniä saaneet henkilöt.

Kaupunginhallituksen paikat jaetaan puolueiden ja ryhmien kesken vaalitulosta kunnioittaen sekä
huomioiden lakisääteiset asiat, kuten esimerkiksi sukupuolikiintiöt. Tämän jälkeen ryhmät esittävät henkilöä kyseessä olevalle paikalle.

Samalla periaatteella jaetaan kaikkien lautakuntien, johtokuntien ja hallitusten paikat.

Henkilön soveltuvuutta kyseiselle paikalle arvioi ryhmä itse ja kantaa siitä myös vastuun. Käytäntönä on ollut, ettei toisen ryhmän henkilövalintoihin puututa, vaikka se vähän närästystä aiheuttaisikin.

Paikan vapautuessa kesken vaalikauden ryhmä nimeää keskuudestaan uuden jäsenen ja näin vaalitulosta kunnioitetaan koko nelivuotiskausi.

Tässä valintaprosessissa on onnistuttava, että saadaan jokaiselle luottamushenkilöpaikalle asiansa ja alansa tunteva henkilö. Yksikin huono valinta saattaa lamaannuttaa koko toimielimen työskentelyn koko neljän vuoden vaalikaudeksi.