Kaupungin omistamien osakeyhtiöiden toimintaa johtaa yhtiön hallitus.

Mikä näiden yhtiöiden hallituksen kokoonpano tulisi olla? Tulisiko hallituksen koostua täysin hallitusammattilaisista, vai henkilöistä, joilla on vahvat siteet omistajaan?Yhtiöt kuuluvat kiinteästi Virtain kaupunkikonserniin ja omistajan äänen tulee kuulua
kaikessa yhtiöiden toiminnassa. Paras tulos saavutetaan kun yhtiön hallituksessa on vahva luottamushenkilöedustus ja yhtiön toimialaa tuntevia osaajia. Virtain kaupungin konserniohje on hyvä työkalu yhtiöitä johdettaessa.

Virtain kaupungin omistamista yhtiöistä Keiturin Sote Oy on ylivoimisesti suurin ja merkittävin kuntalaisille palveluita tuottava yhtiö.

Keiturin Soten hallitus koostuu tällä hetkellä vahvan ammatillisen osaamisen omaavista
henkilöistä, kuten pitkän kokemuksen omaavista lääkäreistä sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Osalla taas on omien henkilökohtaisen osaamisen lisäksi vahvat kytkökset omistajaan ja luottamushenkilökenttään. Lisäksi yhtiön hallitusten kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös Virtain kaupunginjohtajalla.

Olen toiminut Keiturin Soten hallituksen puheenjohtajana yhtiön perustamisesta lähtien ja arvostan suuresti kaikkien hallituksen jäsenten panosta yhtiön asioiden eteenpäin viemisessä.

Yhtiön toiminnan alkumetrit olivat haasteellisia monessakin suhteessa, mutta askel askeleelta
olemme menneet parempaan suuntaan. Nyt toiminta saa kiitosta molempien yhteistyöalueen asukkailta.

Vuoropuhelu yhtiön ja omistajana sekä palvelujen tilaajana toimivaan Virtain kaupunkiin on
erinomaisella tasolla niin viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöiden osalta.

Keiturin Soten hallitus ei osallistu yhtiön operatiiviseen toimintaan. Työkaluna yhtiön ja operatiivisen toiminnan välillä on toimitusjohtaja.