Ensimmäiset aluevaalit käydään tuota pikaa. Mistä vaaleissa on kysymys? Aluevaaleissa valitaan

kaupunginvaltuustoa vastaava toimielin toimialueenaan maakunnan laajuiset sotepalvelut,
jotka ovat nyt kuntien järjestämisvastuulla.

Miten järjestelmä toimii? Hyvinvointialue toimii miltei samalla periaatteella kuin kuntien päätöksenteko. Valtuuston päätettäväksi tulevat asiat valmistellaan pääosin viranhaltijatyönä, kuten kunnissakin. Kunnissa oman toimialueensa virkakoneiston jatkeena on luottamushenkilövetoinen lautakunta, jolla on myös päätäntävaltaa valtuuston antamissa rajoissa. Hyvinvointialueelle tulee todennäköisesti valiokuntamalli lautakunnan tilalle, joka koostuu viranhaltijoista ilman
päätäntävaltaa. Valiokunnista asiat menevät poliitikoista koottuun hallitukseen, joka edelleen esittää asiat aluevaltuuston päätettäväksi.

Aluevaltuusto on se ylin päättävä toimielin, kuten kunnanvaltuustot kunnissa. Pirkanmaan
aluevaltuuston 79:stä jäsenestä valtaosa tulee olemaan Tampereen tai kehyskuntien edustajia. Kun maakunnan reuna-alueen valtuutetut tulevat olemaan vähemmistönä valtuustossa ja hallituksessa tuskin ketään, täytyy heidän tehdä tiivistä yhteistyötä saadakseen äänensä kuuluville. Tampereelta katsoen on liian pitkä matka esim. Virroille, joten ei kiinnostus reuna-alueiden sotepalveluiden
saatavuuteen kovin suuri ole.

Saadaksemme Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueella sotepalvelut säilymään ja entisestäänkin paranemaan, pitää asioihin pystyä vaikuttamaan jo valmisteluvaiheessa ennen valiokunta- ja hallituskäsittelyä. Valtuustossa muutosesityksen läpivienti vaatii melkoisen valmistelun ja perustelut.

Parhaat edellytykset menestyä aluevaltuutettuna ja reuna-alueiden puolustajana on henkilöllä, joka on toiminut luottamustehtävissä jo nykyisen sairaanhoitopiirin tasolla. Henkilöllä täytyy olla myös hyvät yhteydet poliittisiin tahoihin, niin maakunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Yhteydet ovat erittäin tärkeitä, sillä parhaat luottamushenkilöpaikat täytetään poliittisten mandaattien kautta. Henkilöllä täytyy myös olla näkemys siitä, miten väkirikkaiden keskuskaupunkien sotetoimet on järkevintä toteuttaa. Virroilta omasta puolueestani löytyy tällainen aluevaaliehdokas, joka täyttää yllä olevat ehdot, ja pystyy toimimaan tiukoissakin paikoissa ajaen pyyteettömästi Virrat–Ruovesi
yhteistoiminta alueen etuja.

Lähdetään koronaturvallisuutta noudattaen vaaliuurnille äänestämään Reijo Koskelaa numero 335.

Myös ennakkoon täytyy tehdä töitä, jotta saadaan Keiturin Sote rinnastettua muihin
julkisomisteisiin yhtiöihin, kuten Coxa ja Sydänsairaala. Tällöin voimme saadavähän enemmän lähipalveluita, kuin massan mukana mennen.