Pohdintaa terveydenhuollosta


Virtain kaupunki on vuonna 2013 solmitun sopimuksen mukaisesti järjestämisvastuussa terveyspalvelujen tuottamisesta Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueella.

Terveyspalvelujen tuottaminen on siirretty vuonna 2015 perustetulle Keiturin Sote Oy:lle. Tämä on nykyaikainen ja joustava malli palvelujen tuottamiselle sekä valmistautumiselle mahdolliseen sote-uudistukseen.

Olen saanut olla mukana yrityksen ensihenkäisyistä asti ja koko yhtiön olemassaoloajan hallituksen puheenjohtajana.

Nostan esimerkiksi yhtiöittämisen eduista tapauksen, jolloin oli tehtävä pikaisesti sopimus vanhuspalveluihin liittyen. Yhtiömuodossa päätös käsiteltiin parissa päivässä, kun kuntajärjestelmässä asian läpivienti lautakunnista kaupunginhallituksen kautta valtuustoon olisi vienyt kuukausia.

Perusterveydenhuolto

Keiturin Sote tuottaa perusterveydenhuoltoa, ja tukeutuu erikoissaraanhoidossa Tampereen
yliopistosairaalan palveluihin.

Kunnallista perusterveydenhuoltoa ei voi verrata kaupallisten yritysten tuottamiin palveluihin, jossa tilataan vastaanottoaika heti erikoislääkärille. Nämä yksityiset lääkäripalvelut täydentävät loistavasti perusterveyden hoitoa, mutta hintalappu on toinen, eikä kaikille ole siihen mahdollisuutta.

Keiturin Sote on pyrkinyt määrätietoisesti tuomaan erikoislääkäreiden palvelua Virroille ja panostanut välineiden hyvään laatuun. Huippuluokan ultraäänilaite on juuri otettu käyttöön ja röntgenlaitteet ovat uusiutumassa lähiaikoina.

Nyt kun toiminta on vakiintunut, näkyy se kuntalaisten suuntaan lääkäriin pääsyn helpottumisena ja asiakas on myös päässyt sen saman lääkärin vastaanotolle, jonka kanssa on jo ennenkin asioinut.

Erinomainen asia on Virroille ja Ruovedelle saadut ensihoidon yksiköt. Nämä uudet ”ambulanssit”
ovat varustetasoltaan sellaisia, että vaativiakin tutkimus ja hoitotoimenpiteitä voi tehdä jo paikanpäällä. Tämä on tärkeää, kun olemme näinkin etäällä Tampereen yliopistosairaalasta.

Soteuudistus

Tätä kirjoittaessani keskustelu käy kuumana Sydänsairaalan, Coxan ja Fimlabin kohtalosta.

Nämä yhtiöt ovat sairaanhoitopiirin ja kuntien omistuksessa, eli julkisomisteisia yhtiöitä.
Samoin Keiturin Sote Oy on julkisomisteinen Virtain kaupungin omistama yhtiö. Aika helppo on mielestäni vetää yhteen, että Keiturin Sotea koskee samat pelisäännöt kuin näitä suuria yhtiöitäkin.

Sote-uudistuksen myötä pitäisi muodostaa hyvinvointialueita, joiden toimintaa johtaisi vaaleilla valittu valtuusto. Miten vaaleissa tulee käymään? Viekö keskuskaupunki Tampere kaiken äänivallan, kun vastassa on meidän 6 000 asukasta vastaan metropolin 250 000 asukasta. Tampere sanelee miten pikkukunnissa toimitaan tai ollaan toimimatta. Toivottavasti hyvinvointialueista ei tule pahoinvointialueita.

Aiemmat sote-esitykset perusteltiin säästöillä, mutta kun huomattiin uusien mallien tulevan
kalliinmaksi, vaihdettiin esitys palveluiden tasapuolistamiseksi. Merkitseekö tasapuolisuus meille palvelujen huononemista? Pienissä kunnissa ainakin lääkäriin pääsy on tilastojen mukaan nopeampaa kuin suurkaupungeissa, joissa jonotetaan vastaanottoaikoja viikkoja.

En panisi pahakseni, vaikka vielä kerran pohdittaisiin uusiksi koko uudistus ja lähdettäisiin pienin askelin parantamaan toimintatapoja.