Sote-uudistus

Vajaa vuosi on enää aikaa, kun uusien hyvinvointialueiden pitäisi aloittaa toimintansa.
Edelleen ainakin itselläni on asian suhteen enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Keiturin Sote on erikseen ja yhdessä Virtain kaupungin kanssa käynyt useita palavereita
maakuntasoten valmistelijoiden kanssa. Näistä yhteydenpidoista on aina jotain pieniä tiedonmurusia tulevaisuudesta tippunut, mutta usein vastaus kysymyksiin on ollut, että uusi aluevaltuusto nämä asiat lopullisesti päättää.

Ainoa varma asia on, että nykyisin Virtain kaupungin sataprosenttisesti omistamat Keiturin
Sote Oy:n osakkeet siirtyvät vuoden 2023 alusta korvauksetta hyvinvointialueen omistukseen. Mitä sen jälkeen tapahtuu, on uuden omistajan asia.

Miten valmis hyvinvointialueen organisaatio vuoden 2023 alussa on, epäilyttää ainakin minua.
Aiempia sote-uudistuksia perusteltiin rahan riittämättömyydellä, mutta nyt tavoitteet ovat ilmeisesti aivan toiset. Pelkästään ICT-osioon tarvitaan Pirkanmaalla kokoluokassa 100–150 milj. euroa ja tälle vuodelle valtio antoi vain 14 miljoonaa. Ainakin rahoitus näyttää huolestuttavalta, vaikka en ICT-asioista kovin paljon tiedäkään.

Mikä on nyt niiden kymmenien henkilöiden kohtalo vuoden 2023 alusta, jotka valmistelevat
hyvinvointialuetta? Tulevatko he olemaan uusi sote-organisaatio nykyisten lisäksi ja hallinnon kustannukset karkaavat? Kuntien henkilöstöstä ne, joiden työpanos sotelle on yli 50%, tulevat siirtymään hyvinvointialueen palvelukseen, joten sitä kautta henkilöstömenoihin ei säästöjä merkittävästi tule.

Olen monessa yhteydessä kysynyt, onko tässä uudistuksessa se tärkein asia, eli potilas
unohtunut kokonaan???
Riittävätkö rahat tulevaisuudessa toimiviin hoitopolkuihin? Onko rahojen vähetessä osa terveyskeskuksista laitettava kiinni säästöjä haettaessa, vai löytyykö muita keinoja? Vanhuspalvelut näyttelevät uurta osaa meidän nykyisistä toiminnoista, niin miten ne turvataan? Nämä ja
silppukopallinen muita kysymyksiä liikkuu mielessäni. Toivottavasti tämän vuoden aikana saadaan asiat kuntoon ja huoleni ovat aiheettomia.

Keiturin Sote on koko olemassa olonsa ajan pyrkinyt mahdollisimman matalalla hallinnolla
kehittämään toimivia hoitopolkuja potilaan hyväksi. Yhtiön tarkoitus on tuottaa perusterveydenhoidon palveluita yhteistoiminta-alueella. Perusterveydenhoidon
lisäksi Keiturin Sotella on paljon lisätoimintoja, mitä ei monestakaan terveyskeskuksesta löydy.
Tays:n erikoissairaanhoidon lisäksi yhteistoiminta-alueella käy toistakymmentä erikoislääkäriä eri toimialoilta.
Onhan se huomattavasti inhimillisempää, jos sama asia hoituu omassa terveyskeskuksessa, kuin vallankin ikäihmisille lähteä raskaalle Tampereen reissulle.
Virroilla pitkään ollutta dialyysihoitoakaan ei monesta terveyskeskuksesta löydy. Uusi röntgen-laitteisto saatiin käyttökuntoon juuri joulun alla. Kiinteistöjä on kunnostettu viime vuosina monessa eri vaiheessa. Tasokas ensihoito on vielä pilottivaiheessa, mutta toivottavasti vakiintuu pysyväksi. Menetämmekö lisäpalvelut jos meidät sulautetaan suureen massaan?

Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys sekä heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen on erittäin
tärkeää. Poistuvatko uuden hyvinvointialueen myötä ne vähäisetkin lisät, mitä Keiturin
Sote on pystynyt henkilöstölleen antamaan?

Keiturin Sote yhdessä omistajansa Virtain kaupungin kanssa on jatkuvasti neuvottelukosketuksessa maakuntavalmistelun kanssa ja pyrkii kaikin tavoin varmistamaan mahdollisimman hyvät sotepalvelut
yhteistoiminta-alueelle sekä henkilöstölle parhaat toimintaedellytykset tulevassa uudistuksessa